LUFT

LUFT je gramofon pro náročné uživatele, kteří vyžadují od svého přístroje perfektní výsledný zvuk a zároveň estetickou vytříbenost.

LUFT je osazen tangenciálním raménkem, které, na rozdíl od klasického radiálního raménka, snímá zvuk bez chyby v reprodukci. Raménko funguje na principu aerostatického ložiska, tím je eliminován jakýkoliv třecí odpor, který negativně ovlivňuje výsledný zvuk.

V přední části gramofonu se nachází vodováha v podobě misky a kuličky. V případě, že kulička není uprostřed vyznačeného kruhu, gramofon lze polohovat otáčením nožek.
Vodováha zároveň slouží jako vypínač.Pro zapnutí gramofonu se stačí dotknout kuličky rukou a stejně tak pro vypnutí.

Tělo gramofonu je vyrobeno z materiálu Corian, který má všechny požadované vlastnosti pro výslednou kvalitu zvuku a pohlcování vibrací.

 

LUFT is a turntable for discerning users who demand the perfect sound from their instrument and aesthetic sophistication.

The LUFT is fitted with a tangential arm, which, unlike the classic radial arm, scans the sound without any reproduction errors. The arm operates on the aerostatic bearing principle, eliminating any friction resistance that negatively affects the resulting sound.

In the front part of the turntable there is a spirit level in the form of a bowl and a ball. If the ball is not in the center of the circle marked, the turntable can be positioned by turning the legs.
At the same time, spirit level acts as a power switch. To turn on the turntable, touch the ball with your hands and turn it off as well.

The body of the turntable is made of Corian material, which has all the required properties for the resulting sound quality and vibration absorption.
 

Luft
 
LUFT turntable
 
Petr Vykoukal_Luft.jpg