GETTING DARK...

Princip svítidla spočívá ve využití polarizace světla. Pootočením kruhu o 90° se kruhový terč stane neprůhledným a naopak. Při zatmavení skla vzniká ambietní osvětlení s možností regulace propuštění světla. Pokovené sklo při ztmavení vytváří zrcadlový efekt. Po otočení o 90° se sklo zprůhlední.

Spolupráce: Natálie Navrátilová

The principle of the light consists in the use of light polarization. By rotating the circle by 90 °, the circular target becomes opaque and vice versa. When the glass is darkened, ambitious lighting with the ability to control light discharge is created. Plated glass during darkening creates a mirror effect. After turning 90 °, the glass becomes transparent.

getting dark
GETTING DARK