BISMARCK

Rozeta kliky je zapuštěná ve dveřích což umožňuje, aby kruhová část stoupalo přímo z úrovně dveří.
Délka kliky je opticky prodloužená díky naddimenzované rozetě a mírného přesahu na nepoužívané straně.
__________

The crank handle is recessed in the door, allowing the circular section to rise directly from the door level.
The length of the handle is optically extended due to oversized rosette and slight overlap on the unused side.

 

3.jpg
 
bismarck
1.jpg
 
4.jpg
 
2.jpg
 
bismarck