BETTER CITY

Pražský mobiliář je inspirovaný ikonickými mosty přes vltavu.
Jednotlivé prvky by měly zapadnout do fungující Prahy a neměly by poutat zbytečnou pozornost, ale zároveň se mobiliář snaží být atraktivní Na tuto skutčnost odkazuje například ohýbané velkoformátové sklo použité na tramvajovou a autobusovou zastávku.

Klient: MMcité

 

About

Prague furniture is inspired by iconic bridges over the Vltava River.
The elements should fit into working Prague and should not attract unnecessary attention, but at the same time the furniture tries to be attractive. This fact refers, for example, to the bent, large-format glass used at the tram and bus stops.


Client: MMcité

 

BETTER CITY
BETTER CITY
BETTER CITY
z.jpg