01 BOWL

Propojení výpočetní technologie se světem běžně užívaných předmětů. Mísa byla navržena kompletně pomocí 3D generovaného programování. Reliéf mísy slouží k zamezení pohybu předmětů, nebo potravin na míse a zároveň se ovoce, které je na míse položeno, kazí pomaleji z důvodu členitosti plochy a z toho vyplývající menší plochou dotyku ovoce s mísou.

 

 

Linking computer technology to the world of commonly used objects. The bowl was designed entirely using 3D generated programming. The relief of the bowl serves to avoid the movement of objects or food on the bowl, and the fruit that is placed on the bowl is degraded more slowly because of the fragmentation of the surface and the resulting lower contact area of the fruit with the bowl.

 

01BOWL
001bowllllll.jpg
01BOWL